ceturtdiena, 2014. gada 8. maijs

Latkoniskas atskaņas

Tāa. Latkons nu ir izskanējis. Pagājušo svētdien noslēdzās. Noguruma sajūta neļāva ātrāk pieķerties rakstīšanai še.
Latkons noritēja līgani, bez aizķeršanās. Šogad visas lekcijas un aktivitātes sākās tām atvēlētajā laikā, "neizkrita" nekas no programmā pieteiktā. Tas priecē. Kā arī priecē tas, ka lekcijas un diskusijas un citas aktivitātes bija saturīgas. Lektori, vadītāji bija gatavojušies un mācēja noturēt klausītāju, skatītāju uzmanību.