piektdiena, 2017. gada 26. maijs

* * *Šis smagais ceļš uz mājām ...
Reiz projām skrēju, durvis cirtu.
„Šeit mani nesaprot un iegrožo,
Šeit manas dienas vāji balo!”
Dusmās kliedzu, citus nedzirdot,
Miera vārdus neklausot.
Nu mājās nāku smagu sirdi –
Vai tēvs man piedos vārdus smagos,
Kas mirkļa dusmās sitās sejā,
Kad tas uz sliekšņa tvēra plecos
Manos, lai apstājos un padomāju?
Un māte aizmirst spēs,
Ka atņēmu tai savu uzticēšanos?

Šis smagais ceļš uz mājām,
Kuras nodegušas sen pirms gadiem
Tēvu, māti līdzi raujot ...
                                    1995

ceturtdiena, 2017. gada 25. maijs

* * *Sapņu ilūzijas
Retās lietus lāses
Nopil neskatoties vairs
Vietas un telpas
Vizuālo steigu takas līkumos.
Strauti aizčalo
Pa lielo cerību ceļu
Uz neizteikto vārdu varavīksni.
Nezinu vēl
Kur lai sevi rodu.
                                    1998

piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Pareizticīgo katedrāle Esplanādē

Jau kādu laiku braucu uz centru, uz pareizticīgo katedrāli Esplanādē nolikt svecīti pie Dievmātes ikonas. Un nedaudz pakavēties domās.
Tas nenozīmē, ka esmu kļuvusi īpaši dievticīga. Nebūt ne. Man joprojām ir grūti pieņemt dievu, kura kalpi šajā reģionā ienāca ar uguni un zobenu piespiežot še esošās ciltis kristīties tādējādi glābjot savu dzīvību un esību.
Tomēr. Kaut arī esmu kristīta luterāņu baznīcā, man Ziemassvētkos velk uz katoļu baznīcu: tur dievkalpojumi liekas sirsnīgāki un svinīgāki. Un dzīves smagos brīžos, kad daudz ko pārdomāt par notikumiem dzīvē, eju uz pareizticīgo katedrāli nolikt svecīti. Man pēc būtības ir vienalga, kurā baznīcā ieiet. Visas šīs trīs konfesijas pēc būtības pielūdz vienu un to pašu dievu, tikai rituāli ir dažādi. Man ieiešana baznīcā nav dieva pielūgšana, bet svētvietas apmeklējums.
Principā sen jau esmu izvērtējusi savu dzīvi, esmu mēģinājusi lūgt piedošanu gan dzīviem, gan mirušiem par netīši nodarītiem pāridarījumiem. vai esmu saprasts un man ir piedots, nezinu. tam laikam pat nav īpašas nozīmes. Galvenais, ka esmu to darījusi. Katedrālē ieeju un svecīti nolieku galvenokārt tādēļ, lai pameditētu un sakārtotu domas.

Bildes no LatCon 2017