piektdiena, 2017. gada 19. maijs

Pareizticīgo katedrāle Esplanādē

Jau kādu laiku braucu uz centru, uz pareizticīgo katedrāli Esplanādē nolikt svecīti pie Dievmātes ikonas. Un nedaudz pakavēties domās.
Tas nenozīmē, ka esmu kļuvusi īpaši dievticīga. Nebūt ne. Man joprojām ir grūti pieņemt dievu, kura kalpi šajā reģionā ienāca ar uguni un zobenu piespiežot še esošās ciltis kristīties tādējādi glābjot savu dzīvību un esību.
Tomēr. Kaut arī esmu kristīta luterāņu baznīcā, man Ziemassvētkos velk uz katoļu baznīcu: tur dievkalpojumi liekas sirsnīgāki un svinīgāki. Un dzīves smagos brīžos, kad daudz ko pārdomāt par notikumiem dzīvē, eju uz pareizticīgo katedrāli nolikt svecīti. Man pēc būtības ir vienalga, kurā baznīcā ieiet. Visas šīs trīs konfesijas pēc būtības pielūdz vienu un to pašu dievu, tikai rituāli ir dažādi. Man ieiešana baznīcā nav dieva pielūgšana, bet svētvietas apmeklējums.
Principā sen jau esmu izvērtējusi savu dzīvi, esmu mēģinājusi lūgt piedošanu gan dzīviem, gan mirušiem par netīši nodarītiem pāridarījumiem. vai esmu saprasts un man ir piedots, nezinu. tam laikam pat nav īpašas nozīmes. Galvenais, ka esmu to darījusi. Katedrālē ieeju un svecīti nolieku galvenokārt tādēļ, lai pameditētu un sakārtotu domas.
Pie viena, par reliģiju domājot.
Kristietības, jūdaisma un musulmanisma saknes nāk no vienas sēklas gadsimtu gaitā sazarojoties un attīstoties dažādos virzienos. Šīm trim reliģijām ir viena svētzeme - Jeruzaleme, kurā ir visu šo triju reliģiju svētvietas. Tās tur saradušās un izveidojušās gadsimtu gaitā. Pa manam Izraēlai vajadzētu izraudzīties citu galvaspilsētu - Jeruzaleme jau nav vienīgā pilsēta valstī - un visai pasaulei kopīgi sarunājot piešķirt Jeruzalemei pilsētvalsts statusu. Pasludināt pilsētu par visas pasaules kopīgo svētvietu. Paaugstināt tās statusu. 
Protams, Izraēlas valdība ievēro Jeruzalemes reliģisko īpatnību un netiek likti šķēršļi dažādo reliģiju svētvietu apmeklējumam. Kā arī pilsētas vēsturiskā un svētā materiāla arheoloģiskai izpētei. (Tur ir daudz ko pētīt, jo gadsimtu gaitā daudz kas ir sakrājies un atklājas). Tomēr tas viss nav īsti tas. Jeruzalemei ir jābūt pilsētai pašai par sevi.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru