sestdiena, 2017. gada 8. jūlijs

* * *



Mana dziesma vēl nedziedāta –
Tā aizsākusies tepat –
                        kur ozoli šalc,
kur mana bērnība basām kājām
brien pa nenopļautām pļavām,
pa Rīgas putekļaino bruģi
pa zilo sapņu ieleju ...
Mana dziesma vēl neizdziedāta,
Tā vēl tik jauna
kā zāles pirmais zaļums,
kā mīlas pirmais skats,
kā maza bērna pirmais šļupsts.
Mana dziesma vēl neizdziedāta,
Tai vārdu vēl trūkst.
Bet iešu to meklēt tepat –
savas pilsētas uguņos raugoties,
savu sapņu ielejā maldoties,
savu draugu sirdīs raugoties...
Manai dziesmai būs sapņu ceļi,
Manai dziesmai būs jaunības ilgas un nemiers,
Manai dziesmai būs....
                                    Mana dziesma vēl neizdziedāta....
                                                                                                1983

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru